Westward Journey H5 – Tây Du Ký

Thông tin Server game Tây Du Ký H5

  • Source game có sẵn APK , IPA file ( Android , IOS)
  • Bản gốc CHINA ( có thể dịch )
  • Server Chạy NODEJS , Client Cocosjs
  • File có kèm hướng dẫn dựng server

Một số hình ảnh Server Tây Du Ký H5

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com