Source Game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile 26 Phái ( IOS & Android)

Thông tin server game Võ Lâm Truyền Kỳ 26 Phái

  • Source chuẩn VNG gốc ( thông số Script , Setting)
  • Việt hóa thương mại tốt
  • Dev source sạch,  không lỗi vặt
  • Hỗ trợ thuê LIC
  • Hỗ trợ cài đặt chỉnh sửa APK , IOS , Update , Logo game
  • Có bộ Web + API đầy đủ kèm theo
  • Hỗ trợ . tư vấn dựng hệ thống thương mại hóa

Một số hình ảnh Source game Jx Mobile 26 Phái

 

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com