Source Code Thông Linh Sư H5 – Knights H5

Thông tin server game Thông Linh Sư H5 – Knights H5

  • Server nền NODEJS ( Có thể chỉnh sửa + Việt hóa )
  • Client có thể việt hóa ( không PACK )
  • Bản 1Click chạy Windown dễ dàng cài đặt
  • Thể loại thẻ bài Stunebase

Một số hình ảnh Server game

rce

 

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com