[Kyushu H5] One-click terminal + Tutorial + GM

Thông tin máy chủ Kyushu H5

  • Server chạy NODEJS ( Có thể Việt Hóa)
  • Client có thể việt hóa
  • Bản gốc CHINA
  • Có hướng dẫn cài đặt ( text file )

Một số hình ảnh Server

 

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com