Hỏa Chí Anh Hùng – Naruto H5

Thông Tin Source code  Game Hỏa Chí Anh Hùng – Naruto H5

  • Server game chạy Java
  • Nền Laylabox H5  Client gốc China ( Có thể việt hóa)
  • Có GM đầy đủ API

Một số hình ảnh mã nguồn game Naruto H5

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com