Quyền Vương Đường Phố H5 ( Mod )

Thông tin máy chủ Zhenhun Street H5

  • Server game chạy JAVA ( bản build  1 Click)
  • Client  China ( Gốc )  – có thể Việt Hóa
  • Có đầy đủ GM + API
  • Có thể thương mại

Một số hình ảnh Server Game H5

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com