Source Tây Du Phong Thần Ký H5

Thông tin source game H5 – Tây Du Phong Thần

  • Server game chạy NodeJS
  • Bản gốc China ( có thể dịch )
  • Bản Onelick ( Chép thẳng vào ổ D rồi chạy )
  • Có sẵn API , GM tools china

Một số hình ảnh Source game H5

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com