Source game H5 – Tam Quốc Thủ Thành

Thông tin server game Tam Quốc Thủ Thành

  • Việt hóa 100% , phiên bản đã từng thương mại
  • Đầy đủ API login , API pay
  • Hệ thống chạy server java + client cocos2djs
  • Thể loại stunebase , thả lính , thủ thành

Một số hình ảnh máy chủ source  game thủ thành

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com