[Server game Mobile] Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile 21 Phái

Thông tin Server game mobile Võ Lâm Truyền Kỳ 21 Phái

  • Việt hóa 90% Client Android + IOS ( IPA File)
  • Có đầy đủ tools Unpack / Pack để Dev
  • Hệ thống Giftcode nhập Ingame
  • Hệ thống website vận hành Online

Một số hình ảnh game Võ Lâm Truyền Kỳ 21 Phái