[Server Game H5] Mộng Ảo Tây Du

Thông tin Server game H5 :

  • Full source Project
  • Đã có bản chạy tại VN để RIP dc res VN
  • Đầy đủ tools và document kèm theo project full tiếng CHINA
  • Có bản đã build 1 Click kèm theo

Một số hình ảnh Server Game H5 Tây Du

 

 

 

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com