Celestial Era H5

Thông tin source game Celestial Era H5

  • Server chạy Java – Cient H5  Ergert
  • Chạy trên Windown ( Có thể chạy Linux)
  • Có docs hướng dẫn cài + video hướng dẫn cài
  • Gốc tiếng trung ( Có thể dịch)

Một số hình ảnh Server

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com