Tây Du Ký H5 – Source Code

Thông tin server Tây Du Ký H5

  • Server ( Lua Script) + Client ( Erget) ,
  • Source gốc China ( có thể dịch )
  • Chứ đầy đủ resource + document ( Project file )  2,23 GB,
  • Có sẵn máy ảo build sẵn CentOS7.6 9,4 GB.

Hình ảnh server Tây Du Ký H5

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com