[Source game H5] Trảm Yêu H5 [ Full Source Code]

Thông tin source game

  • Game H5 đa nền tảng
  • Việt hóa 95% đã chạy thương mại
  • Có Script gộp máy chủ
  • Có bô source code full project
  • Game chạy nền Windown
  • Có bộ web đầy đủ cho vận hành thương mại

Một số hình ảnh Source game Trảm Yêu H5