[Source game H5] Tam Quốc Thẻ Bài [ Full source code ]

Thông tin server game H5

  • Source game full source project
  • Nền linux
  • Client việt hóa > 80%
  • Đã thương mại hóa có đầy đủ Website
  • Thể loại thẻ bài chiến thuật

Một số hình ảnh Server game Tam Quốc Thẻ Bài H5

 

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com