[ Full source ] Thiên Long Bát Bộ Mobile

Thông tin source game Thiên Long Bát Bộ H5

  • Server game chạy Erlang
  • Client chạy Unitiy – Full project
  • Project 100% gốc China
  • Có thể build APK

Một số hình ảnh Server Game Thiên Long H5