[Webgame] Võ Đạo Thế Giới

Thông tin webgame võ đạo thế giới  :

  • Webgame  này đã được nhiều bên Online
  • Việt hóa 90%
  • Có đầy đủ API : pay , notice , ban , sendmail
  • Server Java , Client có Pack

Tải Source webgame Võ Đạo

Hướng dẫn cài đặt Webgame Võ Đạo Thế Giới

Hình ảnh game Võ Đạo Thế Giới

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com