[Source Mobile Game] Tây Du Ngoại Truyện

Thông tin server game mobile Tây Du Ngoại Truyện

  • Server game full source code  project
  • Server chạy nền C# Client Unity3D
  • Cốt truyện tây du kịch bản phim Tây Du Ký Ngoại Truyện 2
  • Việt hóa thô > 60%
  • Hỗ trợ build và hướng dẫn cụ thể

Một số hình ảnh Server game mobile