[Share Protable ]Thế Giới Huyền Thoại H5

Thông tin Server game Thế Giới Huyền Thoại H5

  • Server viết bằng NodeJS
  • Client HTML5 đa nền tảng chơi trên mọi thiết bị đều được
  • Server khá nhẹ
  • Hàng protable có đầy đủ chỉ cần click
  • Có thể VH

Link download server Thế Giới Huyền Thoại H5

Một số hình ảnh Server game Thế Giới Huyền Thoại H5