[Mobile game] Thanh Vân Chí 3D

Thông tin Server game Thanh Vân Chí 3D

  • Server full source code
  • Client build từ Unity
  • Hỗ trợ việt hóa
  • Hỗ trợ tools phát triển và hướng dẫn cài đặt

Một số hình ảnh Source game Thanh Vân Chí