[MiniClient] Đại Thanh Vân

Thông tin Source game online Đại Thanh Vân

  • Full Source Code Server game và Client
  • Đồ họa 3D client Mini 2MB
  • Hỗ trợ build , dev, edit cơ bản
  • Việt hóa 90%
  • Có đầy đủ tools vận hành và API
  • Đã online trên daithanhvan.com

Một số hình ảnh Server game online  Đại Thanh Vân

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com