[Full Source Code] Đại Anh Hùng

Thông tin Source Code Game Đại Anh Hùng

  • Full source Server và Client
  • Server C++
  • Client Cocos2dx
  • Client đầy đủ file PSD , Android , IOS  đã build
  • Source Leech từ china không hỗ trợ build

Link Download Source Game :

Một số hình ảnh Server game Đại Anh Hùng

1. Resource upload in Fshare , Google Drive
2. Support in Telegram https://t.me/manhnguyen113
3. Password unrar : srcgame.com